Yrkesintroduktion (till HVFRI, HAHAN eller VFVVS)

På yrkesintroduktion får eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

På Sjödalsgymnasiet erbjuder vi Yrkesintroduktion till Handels- och administrationsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och till Hantverksprogrammet med inriktning frisör.