Språkintroduktion (SPRINT)

Share this Post

Språkintroduktion är till för dig som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. På språkintroduktion kan du också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning.

Språkintroduktion är inte sökbar utan det är din nivå som avgör var du får gå din språkintroduktion.

Erik Carling
08-535 370 07
Rum 324
Biträdande rektor

Biträdande rektor för:
EKEKO
EKJUR
IMYRK
SPRINT

Jessica Jerbi
08-535 370 14
Rum 332
Studievägledare

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
HVFRI
HAHAN
NANAT