Språkintroduktion (SPRINT)

Share this Post

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov. Därför blir den individuella studieplanen viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla. Den kan alltså se helt olika ut för olika elever beroende på vad målet är.

Sjödalsgymnasiet har för närvarande sex SPRINT-klasser.

Erik Carling
08-535 370 07
Rum 324
Biträdande rektor

Biträdande rektor för:
EKEKO
HAHAN
HVFRI
SPRINT

Jessica Jerbi
08-535 370 14
Rum 332
Studievägledare

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
HAHAN
HVFRI
NANAT
SPRINT