Samhälls­vetenskaps­programmet

Dela denna sida

Programmet är högskoleförberedande och vänder sig främst till dig som är nyfiken på att lära dig mer om hur människor och samhällen fungerar, lokalt och globalt.

På samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla din förmåga att se helheter, analysera och utvärdera. Här får du bland annat kunskap om hur vårt samhälle fungerar och varför vi människor beter oss och samspelar med varandra som vi gör, i såväl vardags- som yrkesliv.

Du får också möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt genom att formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder. Programmet ger dig därmed en god allmänbildning och en bred grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

Inriktning Beteendevetenskap (SABET)
På inriktningen Beteendevetenskap läser du flera kurser som ger en större förståelse för dig själv och andra människor, exempelvis psykologi, sociologi och kommunikation. För att nå kunskap inom dessa områden på bästa sätt läser vi delar av kurserna i teman som går över ämnesgränserna.

Inriktning Samhällsvetenskap (SASAM)
Väljer du inriktningen Samhällsvetenskap läser du fördjupningen internationalisering, där det bla kan ingå en studieresa någonstans i Europa. I årskurs tre läser du engelska 7 eller retorik samt kursen humanistisk-och samhällsvetenskaplig specialisering som ger dig en bred omvärldskunskap och en bra grund för vidare studier.

På Sjödalsgymnasiet har vi följande två inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet: Samhällsvetenskap (SASAM) och Beteendevetenskap (SABET).

Inriktning Samhällsvetenskap (SASAM)
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap vänder sig främst till dig som är nyfiken på att lära dig mer om hur samhällen fungerar, lokalt och globalt.

På Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap får du utveckla din förmåga att se helheter, analysera och utvärdera. Här får du bland annat kunskap om hur vårt samhälle fungerar och varför vi människor beter oss och samspelar med varandra som vi gör, i såväl vardags- som yrkesliv. Du får också möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt genom att formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder. Programmet ger dig därmed en god allmänbildning och en bred grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

Med samhällsvetenskap som inriktning möter du en internationaliseringsprofil där du kommer att få en djupare förståelse för internationella frågor. För att få en bred omvärldskunskap fördjupar vi oss i frågor inom demokrati, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Vissa år reser vi någonstans inom Europa för att studera inriktningens olika områden på plats och de senaste åren har resmålet varit Berlin, en upplevelse som för många varit den absoluta höjdpunkten på gymnasietiden.

Inriktning Beteendevetenskap (SABET)
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap vänder sig främst till dig som är nyfiken på att lära dig mer om hur människor fungerar.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap är ett högskoleförberedande program. Högskolestudier ställer höga krav på såväl läs- och skrivförmåga som kunskaper i engelska. Därför lägger vi stor vikt vid att utveckla din förmåga att läsa och skriva texter på både svenska och engelska.

Programmet gör dig väl förberedd för fortsatta studier med inriktning mot yrken som psykolog, socionom, polis, kurator, lärare och många andra yrken inom vård och service.

Det beteendevetenskapliga programmet är i grunden ett samhällsvetenskapligt program. Det beteendevetenskapliga inslaget hittas främst i ämnen som kriminologi, ledarskap och organisation, psykologi, sociologi och pedagogiskt drama. Där lär du dig att analysera människors beteende utifrån psykologiska och sociologiska teorier. Dessutom får du diskutera och analysera hur människan påverkar samhället och hur samhället påverkar oss människor samt hur social klass, kön och kultur formar vår identitet.

Undervisningen är ofta ämnesöverskridande kring teman som identitet, psykisk hälsa, kriminalitet, segregation och hedersförtryck. Studiebesök, fältstudier och undersökande arbeten är återkommande arbetsmetoder.

På det beteendevetenskapliga programmet syftar undervisningen inte bara till att förbereda dig för vidare studier. För oss är din personliga utveckling viktig för att stötta dig i att bli vuxen och väl förberedd för det fortsatta livet.

Lärarna på det beteendevetenskapliga programmet har höga förväntningar på dig som elev. Vi utgår från att du kan ta ansvar för dina studier och har motivationen att göra det som krävs för att nå gymnasieexamen. Vi vet att du kan lyckas.

Monica Guri
08-535 371 30
070-879 03 38
Rum 302
Biträdande rektor

Biträdande rektor för:
SABET
SASAM
VFVVS

Tony Skantz
08-535 370 48
070-1983964
Rum 331
Studievägledare

Programansvar:
EEELT
SABET
SASAM
TEDES
VFVVS

Intresseanmälan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (inte obligatoriskt men lättare om vi snabbt behöver nå dig!)

Välj det program du är intresserad av här:

Jag vill börja år
123

Funderingar?