Samhälls­vetenskaps­programmet

Dela denna sida

Programmet är högskoleförberedande och vänder sig främst till dig som är nyfiken på att lära dig mer om hur människor och samhällen fungerar, lokalt och globalt.

På samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla din förmåga att se helheter, analysera och utvärdera. Här får du bland annat kunskap om hur vårt samhälle fungerar och varför vi människor beter oss och samspelar med varandra som vi gör, i såväl vardags- som yrkesliv.

Du får också möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt genom att formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder. Programmet ger dig därmed en god allmänbildning och en bred grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

Inriktning Beteendevetenskap (SABET)
På inriktningen Beteendevetenskap läser du flera kurser som ger en större förståelse för dig själv och andra människor, exempelvis psykologi, sociologi och kommunikation. För att nå kunskap inom dessa områden på bästa sätt läser vi delar av kurserna i teman som går över ämnesgränserna.

Inriktning Samhällsvetenskap (SASAM)
Väljer du inriktningen Samhällsvetenskap läser du fördjupningen internationalisering, där det bla kan ingå en studieresa någonstans i Europa. I årskurs tre läser du engelska 7 eller retorik samt kursen humanistisk-och samhällsvetenskaplig specialisering som ger dig en bred omvärldskunskap och en bra grund för vidare studier.

Programmet är högskoleförberedande och vänder sig främst till dig som är nyfiken på att lära dig mer om hur människor och samhällen fungerar, lokalt och globalt.

På samhällsvetenskapsprogrammet får du utveckla din förmåga att se helheter, analysera och utvärdera. Här får du bland annat kunskap om hur vårt samhälle fungerar och varför vi människor beter oss och samspelar med varandra som vi gör, i såväl vardags- som yrkesliv.

Du får också möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt genom att formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder. Programmet ger dig därmed en god allmänbildning och en bred grund för fortsatta studier på högskola och universitet.

Inriktning Beteendevetenskap (SABET)
På inriktningen Beteendevetenskap läser du flera kurser som ger en större förståelse om dig själv och andra människor. Vi läser bland annat psykologi, sociologi och kommunikation. För att nå kunskap inom dessa områden strävar vi efter ett tvärvetenskapligt perspektiv där vi samarbetar över ämnesgränserna. Dessa samarbeten kan utgå från frågor som mänskliga rättigheter eller jämställdhet.

Inriktning Samhällsvetenskap (SASAM)
Med samhällsvetenskap som inriktning möter du en internationaliseringsprofil där du kommer att få en djupare förståelse för internationella frågor. För att få en bred omvärldskunskap fördjupar vi oss i frågor inom demokrati, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Vissa år reser vi någonstans inom Europa för att studera inriktningens olika områden på plats.

Monica Guri
08-535 371 30
070-879 03 38
Rum 302
Biträdande rektor

Biträdande rektor för:
SABET
SASAM
VFVVS

Tony Skantz
08-535 370 48
070-1983964
Rum 331
Studievägledare

Programansvar:
EEELT
SABET
SASAM
TEDES
VFVVS

Intresseanmälan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (inte obligatoriskt men lättare om vi snabbt behöver nå dig!)

Välj det program du är intresserad av här:

Jag vill börja år
123

Funderingar?