Naturvetenskaps­programmet

Dela denna sida

Är du studiemotiverad, naturvetenskapligt intresserad och vill satsa på att läsa vidare vid universitet och högskola, är Naturvetenskapsprogrammet på Sjödalsgymnasiet ett mycket bra val.

NA-programmet ger dig breda kunskaper, som är till nytta vad du än väljer att göra senare i livet. Du kommer till en studiemotiverande miljö och programmet ger dig bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier inom såväl det naturvetenskapliga, matematiska och tekniska området som inom ekonomi och samhällsvetenskap. Vi erbjuder en högklassig naturvetenskaplig utbildning med välutbildade lärare, moderna lokaler och en laborationsutrustning med universitetsstandard.

Inriktning Naturvetenskap (NANAT)
ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Som programfördjupning kan du välja antingen bioteknik/kriminalteknik eller beteendevetenskap. Bioteknik/kriminalteknik är en spännande blandning av biologi, kemi och teknik och i högsta grad ett internationellt område. Om människors och djurs beteende är ett intresseområde kombinerar du dina naturvetenskapliga studier med beteendevetenskap.

Är du studiemotiverad? Är du intresserad av naturvetenskap? Vill du läsa vidare vid universitet och högskola?
Då är Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap (NANAT) ett mycket bra val för dig!

Hos oss lär du dig att bli en bra student, vilket lägger grunden för att du ska lyckas med dina högre studier inom naturvetenskap, matematik eller teknik, men också inom ekonomi och samhällsvetenskap. Naturvetenskapsprogrammet ger dig breda kunskaper som är till nytta vad du än väljer att göra senare i livet. Vi erbjuder en högklassig naturvetenskaplig utbildning i en studiemotiverande miljö med välutbildade och erfarna lärare.

På Sjödalsgymnasiet är vi övertygade om att samtliga kurser i fysik, kemi och biologi behöver läsas i sin helhet för att nå den bästa förståelsen av naturvetenskap. Därför erbjuds en programinriktning (naturvetenskap) med två programfördjupningar inom aktuella internationella områden. Den ena programfördjupningen, beteendevetenskap, beskriver människors och djurs beteenden
utifrån en klassisk psykologisk vinkel, men även utifrån ett naturvetenskapligt och biologiskt perspektiv. Den andra programfördjupningen, bioteknik/kriminalteknik, är en spännande blandning av praktisk biologi, kemi och teknik. Fördjupningskurserna väljer man i årskurs 1 och läser dem sedan under år 2 och 3.

Naturvetenskapsprogrammet på Sjödalsgymnasiet förbättras konstant. Exempelvis så lanserade vårt programlag för några år sedan en fadderverksamhet och integrering av årskurserna för att uppnå en ökad sammanhållning mellan alla elever på programmet. Gensvaret har varit mycket positivt då åtgärderna har lett till ökat kontaktnät och trygghet och motivation för eleverna på programmet.

Jenny Stormbom
08-535 370 09
Rum 303
Biträdande rektor

Biträdande rektor för:
EEELT
HAHAN
HVFRI
NANAT
TEDES

Jessica Jerbi
08-535 370 14
070-1983937
Rum 332
Studievägledare

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
HVFRI
HAHAN
NANAT

Intresseanmälan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (inte obligatoriskt men lättare om vi snabbt behöver nå dig!)

Välj det program du är intresserad av här:

Jag vill börja år
123

Funderingar?