Skolledning

 
Krister Thun
08-535 370 05
070-8789992
Rum 347
Rektor
 
Carin Alm
08-535 370 09
070-8790039
Rum 303

Biträdande rektor för:
EEELT
NANAT/NANAS
TEDES
T4

Erik Carling
08-535 370 07
070-8790048
Rum 324

Biträdande rektor för:
EKEKO
HAHAN
HVFRI
SPRINT

Monica Guri
08-535 371 30
070-8790338
Rum 302

Biträdande rektor för:
SABET/SASAM
VFVVS