Skolledning

 
Johan Lundström
08-535 370 05
070-878 99 92
Rum 347
Rektor
 
Monica Guri
08-535 371 30
070-879 03 38
Rum 302

Biträdande rektor för:
SABET
SASAM
VFVVS

Jenny Stormbom
08-535 370 09
Rum 303

Biträdande rektor för:
EEELT
HAHAN
HVFRI
NANAT
TEDES

Camilla Myrtner
08-535 370 07
Rum 324

Biträdande rektor för:
EKEKO
EKJUR
IMYRK
SPRINT