Krisgrupp

Krisgruppen finns för att snabbt kunna organisera upp en beredskap om det skulle inträffa någon form av katastrof/olycka eller annan händelse som påverkar elever/personal.

Vi ingår i krisgruppen:

Johan Lundström
08-535 370 05
070-878 99 92
Rum 347
Rektor
Monica Guri
08-535 371 30
070-879 03 38
Rum 302
Biträdande rektor

Biträdande rektor för:
SABET
SASAM
VFVVS

Jenny Stormbom
08-535 370 09
Rum 303
Biträdande rektor

Biträdande rektor för:
EEELT
HAHAN
HVFRI
NANAT
TEDES

Camilla Myrtner
08-535 370 07
Rum 324
Biträdande rektor

Biträdande rektor för:
EKEKO
EKJUR
IMYRK
SPRINT
Laila Kangas
08-535 371 33
076-7625101
Rum 330
Kurator

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
HAHAN
HVFRI
IMYRK
TEDES
Jennie Jonsson
08-535 370 13
Rum 335
Kurator

Programansvar:
EEELT
IMYRK
NANAT
SASAM
SABET
VFVVS
Maja Johansson Holmström
08-535 337 03
070-9750654
Rum 426
Kurator

Programansvar:
SPRINT
 
Katharina Lindström
08-535 370 76
Rum 333
Skolsköterska

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
HAHAN
HVFRI
NANAT
TEDES
T4
IMYRK
SPRINT
Shirin Nestani
Skolsköterska

Programansvar:
EEELT
SABET
SASAM
VFVVS