Krisgrupp

Krisgruppen finns för att snabbt kunna organisera upp en beredskap om det skulle inträffa någon form av katastrof/olycka eller annan händelse som påverkar elever/personal.

Vi ingår i krisgruppen:

Johan Lundström
08-535 370 05
070-878 99 92
Rum 347
Rektor
Monica Guri
08-535 371 30
070-879 03 38
Rum 302
Biträdande rektor
Laila Kangas
08-535 371 33
076-7625101
Rum 330
Kurator
Karin Ström
08-535 370 13
070-8790995
Rum 335
Kurator
Namn
08-535 Telefonnummer
Rum Rum
Ämnen
Namn
08-535 Telefonnummer
Rum Rum
Ämnen
Katharina Lindström
08-535 370 76
Rum 333
Skolsköterska
Jenny Stormbom
08-535 370 09
Rum 303
Biträdande rektor