Kuratorernas länksamling

Här finns många nyttiga länkar:

Barnens Rätt i Samhället (BRIS)

Bostad Stockholm– Information om bostäder i Stockholm.

Drugsmart– Information om alkohol, narkotika och tobak mm.

Elevorganisationen – mycket nyttig information för dig som elev.

Friends– kompisstödjare på Sveriges skolor.

Huddinge kommuns webbplats 

Jourhavande kompis

Kvinnofridsportalen – om mäns våld mot kvinnor.

Medical Link– information om hälsa och sjukvård.

Medivia– Information om ätstörningar och depressioner mm.

MiniMaria i Huddinge

Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

RFSL – Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande

RFSU – Riksförbundet för Sexuell Upplysning

Rädda Barnen

Terrafem– nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.

Tjejzonen – en ideell organisation som värnar tjejers psykiska hälsa.

UMO – Din ungdomsmottagning på nätet

Ungdomsmottagningen i Huddinge