Elevhälsoteam

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av oss kan du ringa, maila eller lägga ett meddelande i brevlådan som finns i anslutning till våra respektive arbetsrum.
”Vi finns till för dig – så ta gärna kontakt med oss.
· Vi ingår i skolans kristeam.
· Vi har tystnadsplikt.
VÄLKOMMEN!”

En samtalspartner som lyssnar och förstår

Du kan prata med oss om allt som känns jobbigt. Inga problem eller funderingar är för små eller oviktiga!

Stöd och hjälp i olika frågor

Vi ger dig stöd och hjälp med att reda ut och bearbeta svårigheter och problem som rör t.ex. studierna, personliga problem, livsfrågor, kamrater, familj, sexualitet, samlevnad och drogfrågor.

Råd i frågor om sociala hjälpinstanser

Vi ger dig råd i frågor om samhället och dess sociala hjälpinstanser – vart du vänder dig för att få hjälp.

Trygghetsgruppen

Tillsammans med trygghetsgruppen utreder och hanterar vi frågor rörande mobbing.

Råd och stöd till föräldrar

Vi ger råd och stöd i olika sociala och personliga frågeställningar till dig som är förälder.

Studieekonomiska frågor

Vi kan hjälpa dig med frågor angående din studieekonomi, studiemedel och bidrag. För mer information om studiemedel besök CSNs hemsida.
Vi kan ge viss information om stipendier du kan söka. En samling med stipendielänkar hittar du i bibliotekets länksamling

Kuratorernas länksamling

På Sjödalsgymnasiet är vi två skolsköterskor . Vi arbetar främst hälsobefrämjande genom att försöka motivera elever att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Som all hälsosjukvård har vi tystnadsplikt. Skolhälsovården erbjuder alla elever i åk 1 ett hälsobesök. Innan hälsobesöket får du som elev fylla i en hälsoblankett som vi sedan utgår ifrån i samtalet.

Vi erbjuder även enklare sjukvårdsinsatser och ofta hänvisar vi elever vidare till vårdcentral eller andra specialister beroende på behov. Skolläkaren, har mottagning på skolan en gång i månaden. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskorna.
Sjödalsgymnasiets skolhälsovård hittar du på plan tre i A-huset.

Länkar:
Ungdomsmottagningen i Huddinge

BUP Huddinge

Mini Maria Huddinge

Jag heter Niklas Svensson, är legitimerad psykolog och arbetar som skolpsykolog på Huddinges kommunala gymnasier. På tisdagar är jag i rum 313 här på Sjödalsgymnasiet.

I mitt uppdrag som skolpsykolog arbetar jag ofta i samarbete med elevhälsan. Skolpersonal kan kontakta mig i frågor som rör elevers inlärning och mående. Vid behov genomför jag utredningar av elever med inlärningssvårigheter. Ni är välkomna att höra av er med frågor om hur jag kan hjälpa till.

 

Vi är elevhälsoteamet:

 
Karin Ström
08-535 370 13
070-8790995
Rum 335
Kurator

Programansvar:
EEELT
IMYRK
NANAT
SASAM
SABET
VFVVS
Laila Kangas
08-535 371 33
076-7625101
Rum 330
Kurator

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
HAHAN
HVFRI
IMYRK
TEDES
Maja Johansson Holmström
08-535 337 03
070-9750654
Rum 426
Kurator - föräldraledig

Programansvar:
SPRINT
Susanne Vistam
08-535 370 19
070-9750103
Rum 339
Skolsköterska

Programansvar:
EEELT
SABET
SASAM
VFVVS
Eva Forselius
08-535 370 76
Rum 333
Skolsköterska

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
HAHAN
HVFRI
NANAT
TEDES
T4
IMYRK
SPRINT
Niklas Svensson
08-535 375 43
Rum 313
Psykolog