Elevhälsoteam

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon av oss kan du ringa, mejla eller lägga ett meddelande i brevlådan som finns i anslutning till våra respektive arbetsrum. Vi finns till för dig – så ta gärna kontakt med oss.
· Vi ingår i skolans kristeam.
· Vi har tystnadsplikt.
VÄLKOMMEN!

En samtalspartner som lyssnar och förstår

Du kan prata med oss om allt som känns jobbigt. Inga problem eller funderingar är för små eller oviktiga!

Stöd och hjälp i olika frågor

Vi ger dig stöd och hjälp med att reda ut och bearbeta svårigheter och problem som rör t.ex. studierna, personliga problem, livsfrågor, kamrater, familj, sexualitet, samlevnad och drogfrågor.

Råd i frågor om sociala hjälpinstanser

Vi ger dig råd i frågor om samhället och dess sociala hjälpinstanser – vart du vänder dig för att få hjälp.

Råd och stöd till föräldrar

Vi ger råd och stöd i olika sociala och personliga frågeställningar till dig som är förälder.

Studieekonomiska frågor

Vi kan hjälpa dig med frågor angående din studieekonomi, studiemedel och bidrag. För mer information om studiemedel besök CSNs hemsida.
Vi kan ge viss information om stipendier du kan söka. En samling med stipendielänkar hittar du i bibliotekets länksamling

Kuratorernas länksamling

På Sjödalsgymnasiet är vi två skolsköterskor . Vi arbetar främst hälsobefrämjande genom att försöka motivera elever att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Som all hälsosjukvård har vi tystnadsplikt. Skolhälsovården erbjuder alla elever i åk 1 ett hälsobesök. Innan hälsobesöket får du som elev fylla i en hälsoblankett som vi sedan utgår ifrån i samtalet.

Vi erbjuder även enklare sjukvårdsinsatser och ofta hänvisar vi elever vidare till vårdcentral eller andra specialister beroende på behov. Skolläkaren har mottagning på skolan en gång i månaden. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskorna.
Sjödalsgymnasiets skolhälsovård hittar du på plan tre i A-huset.

Länkar:
Ungdomsmottagningen i Huddinge

BUP Huddinge

Mini Maria Huddinge

Jag heter Niklas Svensson, är legitimerad psykolog och arbetar som skolpsykolog på Huddinges kommunala gymnasier. På tisdagar är jag i rum 313 här på Sjödalsgymnasiet.

I mitt uppdrag som skolpsykolog arbetar jag ofta i samarbete med elevhälsan. Skolpersonal kan kontakta mig i frågor som rör elevers inlärning och mående. Vid behov genomför jag utredningar av elever med inlärningssvårigheter. Ni är välkomna att höra av er med frågor om hur jag kan hjälpa till.

 

Vi är elevhälsoteamet:

 
Laila Kangas
08-535 371 33
076-7625101
Rum 330
Kurator

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
HAHAN
HVFRI
IMYRK
TEDES
Jennie Jonsson
08-535 370 13
Rum 335
Kurator

Programansvar:
EEELT
IMYRK
NANAT
SASAM
SABET
VFVVS
Maja Johansson Holmström
08-535 337 03
070-9750654
Rum 426
Kurator

Programansvar:
SPRINT
Niklas Svensson
08-535 375 43
Rum 313
Psykolog
Katharina Lindström
08-535 370 76
Rum 333
Skolsköterska

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
HAHAN
HVFRI
NANAT
TEDES
T4
IMYRK
SPRINT
Shirin Nestani
Skolsköterska

Programansvar:
EEELT
SABET
SASAM
VFVVS
Elisabet Engberg
08-535 370 34
Rum 205
Lärare - speciallärare

Programansvar:
EEELT
HAHAN
HVFRI
IMYRK
VFVVS
Gudrun Renberg
08-535 370 32
070-8704820
Rum 205
Lärare - speciallärare

Programansvar:
EKEKO
EKJUR
NANAT
SABET
SASAM
TEDES
SPRINT
Panda Malmgren
Värdegrundspedagog