Sök artiklar

Prenumerationer (endast skolan)

Artikelsök
Sök artiklar, titlar eller fulltext.

Retriever
Innehåller artiklar från bla SvD och Aftonbladet

Gratis

Digitaliserade svenska dagstidningar
Kungliga Bibliotekets arkiv med digitaliserade versioner av svenska dagstidningar mellan år 1700-1900.

DOAJ -Directory of Open Access Journals
Innehåller akademiska uppsatser och artiklar i fulltext på engelska.

Forskning.se
För vetenskapliga artiklar.

Live Science Vetenskapliga nyhetsartiklar på engelska.

MIT News Det senaste inom teknologi från Massachusetts Institute of Technology (MIT)

ResearchGate Sök bland över 100 miljoner vetenskapliga publikationer.

Science Direct Sök efter vetenskapligt material så som tidskrifter, böcker, titlar och open access.

Scientific American Vetenskapliga artiklar på engelska.

Uppsatser

Sjödalsgymnasiets gymnasiearbeten
Sjödalsgymnasiets elevers gymnasiearbeten.

DiVA -Digitala Vetenskapliga Arkivet
Akademiska uppsatser i fulltext.

KTHB Primo
Primo är KTH:s biblioteks söktjänst som ger tillgång till KTHB:s samlingar.

KvinnSam
Göteborgs universitets bibliotek för genusstudier. Här finns flera databaser med arbeten, uppsatser m.m inom genusforskning.

Libris Uppsök
Examensarbeten och uppsatser.

Uppsatser.se
Examensarbeten och uppsatser.