Bibliotekets länksamling

Att ”googla” något är ju för de flesta inget främmande -men det går ändå att göra det med finess så att ens träffar blir mer filtrerade!
Låt oss säga att du vill ha information om Karin Boye men vill bara ha träffar på sidor som slutar på .se. Du kan då enkelt göra detta genom att skriva site:se Karin Boye i sökrutan.
Tycker du att www.ne.se är bra men vill hitta fler sidor som liknar denna? Kombinera då related:www.ne.se för träffar på liknande sidor.

Fler söktips med så kallade operatorer finner du nedan:

  cache: cache:www.karinboye.se visar den cachade (sparade) versionen av denna webbsida
  filetype: filetype:doc visar bara denna filtyp. Andra filtyper man kan begränsa till är pdf, txt, xls, ppt, ps, rtf med flera.
  link: link:www.karinboye.se visar sidor som länkar till denna sida.
  related: related:www.karinboye.se visar sidor som liknar denna sida.
  info: info:www.karinboye.se visar information om denna webbplats, exempelvis vilka som länkar till webbplatsen och vilka sidor som liknar webbplatsen.
  define:define:författare visar definitioner för detta ord, hämtade från olika referenskällor på nätet.
  site: site:www.karinboye.se begränsar sökningen till denna webbplats.
  site:se begränsar sökningen till denna domän.
  intitle: intitle:boye söker alla sidor vars titlar innehåller detta ord.
  allintitle:allintitle:karin boye söker alla sidor vars titlar innehåller båda dessa ord.
  inurl:inurl:boye söker alla webbsidor vars adress innehåller detta ord.
  allinurl: allinurl:karin boye söker alla sidor vars adress innehåller båda dessa ord.
 Pedagogik

Pedagogiklänkar En samling pedagogiklänkar på sidan larare.at.

 Psykologi

APA -American Psychological Association Sök publikationer, fakta och forskarrön om det senaste inom amerikansk psykologiforskning. Få även boktips på böcker du kan låna härifrån eller genom fjärrlån.
InformED En sida fullmatad med information om bl a minnet, hjärnan och kognitiv psykologi. 
Lundbeck Institute Campus
Lundbeck Institutes syfte är att utveckla, forska om och publicera oberoende forskning om psykiatri.
Mindfulness enligt 1177 Vårdguidens beskrivning av mindfulness.
PsyCom.net
Psykologiguiden -Slå upp det du söker i Psykologiguidens lexikon.
Psykologiska perspektiv Lätt att lära -en sida gjord av en lärare på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås.
Psykologiska sjukdomar Psykologiguidens fakta om olika symtom.
Researchgate: Anthony C Little Anthony Little är forskare i biopsykologi vid University of Bath. Här är hans publikationer om mänsklig attraktion.

Dokumentärer

Top documentary films En stor samling dokumentärer inom de flesta ämnesområden. OBS att källkritik kan behövas.
UR Skola Kvalitativa dokumentärer fördelade efter ämne.
Watercache Dokumentärer om vatten.

Föreläsningar

TED talks TED talks koncept är att sprida idéer och föreläsningar för att inspirera andra.

Övrigt

Open Culture: Filmer Lista på spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer.
Open Universitys Youtubekanal The Open university (OU) har filmer som är anpassade till distansstudier.
SVT:s öppna arkiv Se filmer, dokumentärer och program ur SVT:s arkiv.

UF

Skatteverkets sida om Ung Företagsamhet. Få svar på vanliga frågor kring Ung Företagsamhet.
Ung företagsamhet -hemsidan.

Tidningar och tidskrifter, svenska

Affärsvärlden Svenskt affärsmagasin.
Dagens Industri Svensk dagstidning om ekonomi.
Driva eget Tidning för småföretagare.
Entreprenör Tidskrift för småföretagare.

Tidningar och tidskrifter, engelska

The Economist Nyheter om global ekonomi och politik.
Financial Times Brittisk ekonomitidskrift med nyheter.
Harvard Business Review Ekonomitidskrift med de senaste rönen inom ekonomiforskning.

Sidor om ekonomi

Konsumentverket Fakta, tips, information och guider som skall hjälpa dig att bli en bättre konsument.
Riksbanken
Skatteverket Myndighet för skatter och folkbokföring.
Tillväxtverket Tillväxtverket jobbar för att skapa bättre förutsättningar för företagande.
Verksamt.se -För dig som ska starta, driva, utveckla eller avveckla företag.

El

Elektrikern Facklig tidning från Svenska Elektrikerförbundet.
Elinstallatören Tidning med tekniska och ekonomiska nyheter kring elinstallationsbranschen.
Elinstallatören -äldre tidningar Äldre nummer av Elinstallatören.

Energi

BBC News -what is fracking and why is it controversial? BBC-artikel ger grundläggande kunskaper om fracking.
Energi och Miljöfakta
Innehållsrik faktadatabas som dock endast uppdaterats fram till 2013.
Energimyndigheten Fakta om energi- och klimatfrågor och hållbar utveckling.
SGU om skiffergas Sveriges Geologiska Undersökning ger fakta om fracking och skiffergas som energikälla.
Strålsäkerhetsmyndigheten Fakta om kärnkraft.
Svebio Fakta om bioenergi.
Tekniska museets fakta om kärnkraft

Tidskrifter och tidningar

Allt om historia Tidskriften Allt om historia i nätformat.
Historisk tidskrift Lista på tidigare nummer, vissa i fulltext.
Militär Historia  Om historiska konflikter och strider, krig, vapen och dylikt.
Militärhistorisk Tidskrift Ges ut av Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan. Ladda ner tidigare nummer i PDF-format.
Populär historia Tidskriften Populär Historia i nätformat.

Länksamlingar

Digitala stadsmuseet Få tillgång till historiskt material såsom dokument, fotografier, information m.m.
Historia123 En digital lärobok i historia på nätet, anpassad till gymnasiet.
Historiesajten Bra sida för översiktlig historiska fakta.
Historiska museets Kunskapsbank Historiska museets kunskapsbank, uppdelad efter ämnen.
History by topic History.com ger översiktlig fakta om olika epoker, personer, krig m.m på engelska.
LU:s publikationer Lunds universitets lista av publicerade verk på historiska institutionen.
Nordens historia Nordiska rådets sida om Nordens historia i korthet.
Stockholmskällan Allt om Stockholms historia. Källmaterial från arkiv och museum, statistik, bilder m.m

Särskilt material efter ämne

Kolonialism, slaveri, imperialism
Africana Age New York Public Library presenterar en essä om koloniseringen av Afrika.
British Empire: sea power BBC:s sida om Brittiska Imperiet, inriktad på sjöfart och handel.
Den brittiska imperialismen SO-rummets artikel om den brittiska imperialismen. Se även vidare källor som hänvisas i artikeln.
Imperialismen på Historia123 Läs om Imperialismen i olika länder.
När Sverige skulle bli kolonialmakt Skrivet av Hans Norman, lektor i historia vid Uppsala universitet.
The British Empire BBC:s sida om Brittiska Imperiet.
The National Archives The Cabinet Papers. Brittiska kolonier.
Lista på tidigare europeiska kolonier

Kvinnohistoria
Sheroes of history
SKBL Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Teknik- och industrihistoria
Arlas historia Företaget Arlas historia från grundandet till nutid. Om förpackningarna, mejeriindustrins rationalisering och mjölkbojkotten.
Den industriella revolutionen Från Historia123.
Den industriella revolutionen i Sverige Från Historia123.
History.com: Inventions. Korta fakta om olika uppfinningar, med videor på engelska.
Industrihistoria Tekniska museets sida om industrihistoria.
Ny Tekniks länkar om teknikhistoria
SO-rummets länkar om den Industriella revolutionen.
SO-rummets länkar om uppfinningar.
Uppfinningar Världens Historias artiklar om olika uppfinningar.

Videolänkar

Vad är grejen med…
Historieläraren Mattias Axelsson har gjort en hel YouTube-serie med översiktliga genomgångar av olika epoker. Avsnitten är ungefär 10+ minuter långa.

Vad är grejen med epoker?
Jordbruket och högkulturerna
Antiken
Medeltiden
Tidigmodern tid (1500-1600-talet)
Triangelhandeln (den transatlantiska slavhandeln)
Upplysningen
Franska revolutionen: när, var, hur
Franska revolutionen: händelser, förutsättningar och konsekvenser
Industriella revolutionen

Det stora kriget: Första världskriget
Hur hade människor det under Första världskriget? Under hundraårsminnet av Första världskriget tog historikern Peter Englund, i samarbete med flera andra TV- och produktionsbolag i Europa och Kanada, fram en dramadokumentärserie kallad Det stora kriget. Serien baserar sig på verkliga dagböcker och brev från 14 olika personer som levde under kriget. En fantastiskt berättande serie som kompletterar det som brukar stå i vanliga historieböcker om första världskriget ur den vanliga människans perspektiv.

Avsnitt 1: Upptakten
Avsnitt 2: Utbrottet
Avsnitt 3: Lidandet
Avsnitt 4: Längtan
Avsnitt 5: Undergången
Avsnitt 6: Hemmafronten
Avsnitt 7: Stegringen
Avsnitt 8: Slutet

Allmänna medicinska länkar

1177.se Vårdguiden. Om sjukdomar, symtom och behandling.
Accent Om droger och nykterhet.
Aktuellt om Vetenskap & Hälsa Lättfattlig sida om medicinsk forskning och information, framtagen i ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö Högskola och sjukvårdsförvaltningarna i Skåne.
FASS.se Branschförening för svenska läkemedelsföretag. Slå upp särskilda läkemedel.
Netdoktor Information och råd kring hälsa, sjukdomar och behandlingar från Sveriges ledande medicinska experter.
PubMed Biomedicinsk databas, mest på engelska.

Myndigheter och organisationer

CAN Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.
Cancerfondens sida om cancer
Folkhälsomyndigheten Nationell myndighet som jobbar för en bättre folkhälsa.
Hjärnfonden Här kan du läsa om både hjärnan och dess sjukdomar.
RFSL Riksförbundet för sexuellt likaberättigande för HBTQ-personer
RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning.
WHO Världshälsoorganisationen, World Health Organization.

Sex

RFSL Riksförbundet för sexuellt likaberättigande för HBTQ-personer
RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning.
Så lockas vi Forskning och Framstegs artikel om sexuell attraktion.

Allmänna naturvetenskapliga länkar

Brightstorm Matematik, fysik, biologi enkelt och pedagogiskt förklarat av lärare genom korta videofilmer. På engelska.
Forskning.se Mycket bra om forskning; nyheter, länksamlingar och frågelådor.
Khan Academy Matematik, datavetenskap, ekonomi, historia m.m förklarat på olika akademiska nivåer.

Fysik

Institutet för rymdfysik Statligt forskningsinstitut som bedriver grundforskning i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärteknik.
Nationellt Resurscentrum för fysik (NRCF) Länkar på Institutionen för fysik på Lunds universitet.

Kemi

Allkemi Ett ungdomsmagasin om kemi.

Matematik

Free Math Help Grundläggande guide till algebra, geometri, trigonometri m.m. På engelska.
Mathvids Videofilmade förklaringar till matematik på gymnasienivå. På engelska.
Matteboken.se Ett verktyg för att studera matte på grundskole- till högskolenivå. En gratistjänst från den ideella föreningen Mattecentrum.

Natur

Allemansrätten Vilka regler gäller?
ARKive Bra sida om olika djurarter.
Bi-lagan Inspirerande tidning till lärare. Innehåller bl a idéer till laborationer men även övrig information.
Djurförsök.info Om medicinsk forskning och djurförsök.
Nature Naturvetenskaplig sida på engelska.
WWF Världsnaturfonden, världsorganisation för naturvård.

Miljö

BBC News -what is fracking and why is it controversial? BBC-artikel ger grundläggande kunskaper om den kontroversiella metoden fracking som används för att utvinna skiffergas.
Energi och Miljöfakta Onlineversionen av Energifaktaboken och Miljöfaktaboken som finns i biblioteket.
Energimyndigheten Fakta om energi- och klimatfrågor och hållbar utveckling.
Havsmiljöinstitutets rapport 2015:6 Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön
Gasföreningen Information om olika sorters gas och gasprodukter, inklusive biogas, naturgas (fossilgas), fordonsgas, stadsgas och gasol.
GMV Göteborgs Miljövetenskapliga centrum.
Hållbar köttkonsumtion -hur når vi dit? Jordbruksverkets rapport om köttkonsumtionens påverkan på klimat och miljö.
Kemikalieinspektionen Kontrollerar kemiska produkter.
Naturvårdsverket Regeringens centrala miljömyndighet.
Naturskyddsföreningen Aktuellt om natur och miljö.
SGU om skiffergas Sveriges Geologiska Undersökning ger fakta om fracking och skiffergas som energikälla.
SMHI Väderprognoser och fakta om väderlekar.
SPBI Svenska Petroleum- och biodrivmedelsenergiinstitutet.
Strålsäkerhetsmyndigheten Myndighet som kontrollerar säkerhet i svensk kärnteknisk verksamhet.
Svenska Kolinstitutet.
Svebio Svenska bioenergiföreningen.
SVT om skiffergas och fracking. Se även vidare tips på dokumentär m.m i länken.

Allmänna religionslänkar

BBC: Religions BBC:s sida om olika religioner och rörelser.
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap (CTR): tidningsartiklar Utforska tidningsartiklar om religion och etik på CTR:s biblioteks sida. CTR tillhör Lunds universitet.
The Future of World religions Hur kommer framtidens religioner att vara fördelade? Pew Research Center är en oberoende tankesmedja som förser omvärlden med information om trender, värderingar och åsikter som formar världen.
Global religious futures Vilken religion kommer att växa sig störst inom de närmaste decennierna? Global Religious Futures gör en framtidsprognos.
Konflikt med gamla rötter Utrikespolitiska institutet förklarar konflikten i Nordirland ur ett historiskt perspektiv.
Konflikten mellan katoliker och protestanter: Fördjupning Nordirland
Konflikten i Nordirland: frihetskamp eller terrorism? Artikel ur Allt om Vetenskap nr 10 2012.
Reformationen: den katolska kyrkans splittring. Mycket kortfattad introduktion ur Historia123.
Religion, ungdomar och identitet: en intervjustudie av fem gymnasieungdomars religiösa identitetsskapande. Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion? Examensarbete från Göteborgs universitet.
Tid för tolerans: en studie om vad skolelever i Sverige tycker om varandra och samhället i stort. En rapport från Forum för Levande historia om intoleransens utbredning bland svenska högstadie- och gymnasieelever. Nedladdningsbar och beställningsbar på sidan.

Videolänkar

Islamofobi genom historien Mattias Gardell, professor i religionsvetenskap, forskar i skärningspunkten mellan religion och politik. Här talar han om medias bild av muslimen.
UR skola: Religionskunskap
Sök bland föreläsningar, program och reportage om religion och etik på UR:s sida.

Politik och statistik

African-American History Om svartas historia i USA (på engelska).
ECPAT Ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism.
Forskning.se: terrorism
Försvarsmakten Myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar.
Gapminder.org Hans Roslings stiftelse som på ett lättillgängligt sätt visar statistik kring miljö- social- och ekonomirelaterade frågor.
Globalis Databas med FN-statistik på svenska.
Globalportalen Globala frågor och ideella organisationer.
Politico (engelska) Oberoende sida om det senaste inom inrikes- och utrikespolitik.
Regeringen En webbplats med bra överblick till departement, offentliga utredningar, regering etc.
Sipri.org Stockholm International Peace Research Institute forskar kring militära konflikter, vapen, nedrustning och dylikt.
Socialstyrelsen Myndighet för socialtjänst, hälso och sjukvård.
Sveriges Radios sida om olika politiska ideologier Lyssna på när Filosofiska rummet intervjuar olika representanter för de politiska ideologierna.
Sveriges riksdag Här hittar du Sveriges lagar i fulltext.
Statistiska Centralbyrån Ingång till svensk och utländsk statistik.
Säkerhetspolisen.se Om kontraspionage, kontraterrorism m.m
Säkerhetspolitik.se Om arbete mot terrorism.
Ui.se Utrikespolitiska institutet.
UN Women FN:s enhet för kvinno- och jämställdhetsfrågor världen över.

Kriminologi, lag och rätt

Brottsrummet BRÅs faktasida för ungdomar och lärare.
BRÅ
Brottsförebyggande rådet Om brott, statistik, varför människor blir brottslingar m.m.
CAN Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning.
Kriminologiska institutionen på Stockholms Universitet Sök publikationer, avhandlingar, fakta.
Kunskapsbanken Kunskapsbanken drivs av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). Om hedersrelaterat våld, kvinnomisshandel, relationsvåld m.m.
Lagen.nu Sök bland lagparagraferna direkt på nätet.
Lagrummet.se Om juridik, lagar och förordningar.
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Para§raf Svenskt kriminal- och rättsmagasin.
Polisen Aktuell information om och av polisen i Sverige.
Upphovsrätt Kolla källans sida om upphovsrätt.

Geografi

allAfrica.com Aktuell information om länderna i Afrika.
Globalis Ett alternativ till Landguiden med statistik, landfakta m.m.
Landguiden Fakta om länder från Utrikespolitiska institutet (länder i fickformat)
NE Världens länder NE:s samling med fakta om världens länder.
World factbook Fakta om länder från CIA

Organisationer och inrikes/utrikespolitik

Amnesty Om mänskliga rättigheter.
Läkare utan gränser Fristående ideell organisation. Ger humanitär hjälp till offer för krig och naturkatastrofer.
Rädda Barnen Utgår från FN:s barnkonvention.
Röda Korset Världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete.
SIDA Myndighet som lyder under Utrikesdepartementet med mål att på sikt utrota fattigdom.
Social Watch Om fattigdom och jämställdhet ur ett globalt perspektiv. På engelska.
Svenska FN-förbundet FN Sverige.
UCDP Uppsala Conflict Data Program (UCDP) är en faktadatabas på engelska om konfliktländer.
United Nations FN internationellt.

Svenska

Institutet för språk och folkminnen Ger rekommendationer om svenska ord och termer samt dialekter.
SAOB Svenska akademiens ordbok.
SAOL Svenska akademiens ordlista på nätet.
Språktidningen Nätvarianten av Språktidningen, som även finns i pappersform i biblioteket.
Svenska dialekter Lyssna på olika svenska dialekter.
Svenska till max Natur och Kultur förser med material för utskrift för svensklärare.
Teckenspråkslexikon

Engelska

ESL ESL English Language Learning ger tillgång till ljudböcker och noveller med text direkt på nätet.
Lexin Svensk-engelskt lexikon.

Sprint

8 Sidor Lättlästa nyheter.
Bildetema Övningar i svenska språket med hjälp av bilder.
Digitala spåret Mängder av språkövningar för SFI och SVA.
Ett halvt ark papper Ett halvt ark papper, August Strindbergs novell från 1903 på närmare 40 olika språk.
IB:s Fria E-resurser. Internationella bibliotekets länkar för gratis nedladdningsbara böcker på mångspråk.
Information Sverige. Portal för nyanlända på flera språk.
Internationella bibliotekets hemsida.
Lexin Lexikon på flera språk.
Youmo.se Sajt för nyanlända på flera språk med information om sex, samlevnad och hälsa.

Moderna språk

Selingua Utmärkt shareware-program där du kan öva upp din engelska, tyska, franska eller spanska.

BRÅ Brottsförebyggande rådet, brottsstatistik.
Eurostat Statistik inom EU.
Gallup.com Gallup förser organisationer och entreprenörer med relevanta omvärldsanalyser och råd.
Gapminder.org Hans Roslings stiftelse som på ett lättillgängligt sätt visar statistik kring miljö- social- och ekonomirelaterade frågor.
Pew Research Center Pew Research Center är en oberoende tankesmedja som förser omvärlden med information om trender, värderingar och åsikter som formar världen.
Pew research: Global attitudes and Trends
SCB Statistiska centralbyrån. Färsk svensk statistik som uppdateras kontinuerligt.
Statistik om Stockholm Jämför Stockholms olika stadsdelar.
Skolbiblioteket och kuratorerna kan hjälpa dig att få viss information om stipendier som du vill söka.
När det gäller stipendier för eftergymnasiala utbildningar, projekt m.m rekommenderar vi dig att söka i Stora Fondboken som du kan låna på bibliotek eller köpa i bokhandeln.

Läs gärna vår LATHUND om hur du lyckas bättre med ditt stipendiesökande.

Allmänna stipendielänkar

Allastudier.se Tips och fakta om stipendier och ansökan.
Si.se Svenska institutets information om stipendier för studier och forskning utomlands.
Stipendier.se Tips och råd och information om olika stipendiekategorier.
Studentum.se Här får du tips och mer information om hur du söker olika typer av stipendier.

Särskilda stipendielänkar

Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse Stipendier till studiebegåvade gymnasieungdomar i Stockholm.
Anna Whitlocks Minnesfond Stipendier för ungdomar bosatta i Stockholm.
Axel och Sofia Alms Stiftelse Stipendier för behövande unga som studerar på gymnasiet eller folkhögskola.
Gålöstiftelsen Gå in på hemsidan och klicka på rubriken ANSÖKAN. Där kan man fylla i ansökningsblanketten och sedan skriva ut den. Underskriven av sökanden ska den sedan tillsammans med de bilagor som krävs skickas in per post till Gålöstiftelsen.
Huddinge kommuns stipendier och priser.
Sparbanksstiftelsernas Barn-och Ungdomsstiftelse Ekonomiskt bidrag till barn och ungdomar som drabbats av Flodvågskatastrofen i Sydostasien eller andra traumatiska händelser (föräldrars bortgång).
UWC Sverige United World Colleges (UWC) är en samling gymnasieskolor med elever från hela världen. Skolorna främjar fred, internationell förståelse och ansvarstagande för framtiden. Varje år får mellan åtta och tio svenska ungdomar ett stipendium till att läsa de två sista åren av gymnasiet på UWC.
Zonta Stipendier som riktar sig till tjejer.

Information om stipendier mot en avgift:

Globalgrant
Stipendiehandboken

Allmänna tekniklänkar

How stuff works Hur vardagssaker fungerar (på engelska.)
How products are made Hur saker produceras (på engelska.)
IDG/Sverige Om IT.
Ny Teknik
Strålsäkerhetsmyndigheten Myndighet som kontrollerar säkerhet i svensk kärnteknisk verksamhet.
Svensk Patentdatabas Här kan du söka efter svenska patent, offentliga patent och europeiska patent som validerats i Sverige.
Wired IT-tidskrift med nyheter. På engelska.

Teknikhistoria

Den industriella revolutionen Från Historia123.
Den industriella revolutionen i Sverige Från Historia123.
History.com: Inventions. Korta fakta om olika uppfinningar, med videor på engelska.
Ny Tekniks länkar om teknikhistoria
SO-rummets länkar om den Industriella revolutionen.
SO-rummets länkar om uppfinningar.
Teknikhistoria Tekniska museets sida om teknikhistoria.
Uppfinningar Världens Historias artiklar om olika uppfinningar.

Högskoleprovet

Anmälan till högskoleprovet
Studera.nu: Det viktigaste om högskoleprovet
Studera.nu: Öva på gamla högskoleprov.
Studeravidare.se: Högskoleprovet. Praktisk information om högskoleprovet och länktips för ytterligare information.

Studier

Universitets- och högskolerådet Central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.
Allastudier.se Om arbete och utbildning.
Studera.nu Högskoleverkets webbplats för information om högskolestudier.
Erasmus+ Studera.nus sida om Erasmus+ som är ett utbytesprogram som ger möjlighet till studier och praktik i Europa.

Kurser online

EdX Få tillgång till online-kurser från universitet världen över.
Coursera Få tillgång till online-kurser från universitet världen över.
Future Learn Få tillgång till online-kurser från universitet världen över.

DELA DENNA SIDA