Föräldramöte

Till dig vars barn har börjat i Sjödalsgymnasiet HT2017

Jag är väldigt glad att kunna hälsa dig och ditt barn välkommen till Sjödalsgymnasiet, där jag är stolt rektor! Vi har nu under några veckor haft förmånen att få börja lära känna ditt barn och ta del av den treåriga resa som nu väntar på gymnasiet.För oss är det mycket viktigt att så tidigt som möjligt upprätta ett gott samarbete med varje elevs vårdnadshavare så att vi tillsammans ska kunna stötta ditt barns skolgång på ett bra vis. Vår första möjlighet att kunna berätta mer om vår skola och visa vilka vi är som arbetar här är på det årliga föräldramöte för år 1-föräldrar, vilket du härmed inbjuds till.

I år sker föräldramötet torsdag 14/9 kl 17.30-ca 19.30.

Vi inleder i samlingssalen på Paradistorget 16 (samma hus som folktandvården) där jag hälsar välkommen och berättar kort om skolan. Sedan kommer du att få möjlighet att träffa ditt barns mentorer, tillsammans med klassens övriga vårdnadshavare. Under kvällen kommer det finnas möjlighet att träffa skolledning samt elevteamet på skolan (studie- & yrkesvägledare, kuratorer, skolsköterskor, speciallärare).Jag hoppas att vi ses denna kväll, som faktiskt är det enda allmänna föräldramöte som skolan brukar bjuda in till under gymnasietiden.

/Krister Thun
rektor, Sjödalsgymnasiet